user_mobilelogo
  • Lammertink, I., M. Casillas, T. Benders, B. Post & P. Fikkert (2016). Turn-taking bij jonge kinderen : Zinsbouw, zinsmelodie en turn-taking bij jonge kinderen. In:  Nederlands Tijdschrift voor logopedie. Februari 2016: 6-11.
  • Usen, K. van, W. Haeseryn & P. Fikkert (2012). ‘Weet jij wanneer je op gaat splitsen? Onderzoek naar de voorkeur voor het bijeenhouden of splitsen van partikelwerkwoorden in de bijzin’. Taal en Tongval 64: 103–127.
  • Altvater-Mackensen, N. & P. Fikkert (2007). ‘On the acquisition of nasals in Dutch and German’. In: B. Los & M. van Koppen (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2007. John Benjamins. 14–24.
  • Santos, R.S. & P. Fikkert (2007). ‘The relationship between word prosodic structure and sentence prosody. (Non)evidence from Brazilian Portuguese’. In: S. Baauw, J. van Kampen & M. Pinto (Eds.), The Acquisition of Romance Languages. Selected Papers from The Romance Turn II. LOT (LOT Occasional Series 8): Utrecht. 165-179.
  • Fikkert, P. & M.J. Freitas (2004). ‘The role of language-specific phonotactics in the acquisition of onset clusters’. In L. Cornips & J. Doetjes (Eds.), Linguistics in the Netherlands 2004. Amsterdam: John Benjamins. 58–68.
  • Neijt, A., L. Krebbers & P. Fikkert (2002). ‘Rhythm and Semantics in the Selection of Linking Elements’. In: H. Broekhuis & P. Fikkert (Eds.), Linguistic in the Netherlands 2002. Amsterdam/Philadelpia: Benjamins. 117–127.
  • Fikkert, P. (1998). ‘Stress and foot structure in Middle Dutch: Evidence from Lutgart’. In: R. van Bezooijen & R. Kager (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1998. The Hague: Holland Academic Graphics. 109–122.
  • Fikkert, P. (1996). ‘Kinderfonologie: de verwerving van klemtoon’. (Child phonology: the acquisition of stress). Nederlandse taalkunde 1: 2–12.
  • Fikkert, P. (1994). ‘On the acquisition of rhyme structure in Dutch’. In: R. Bok-Bennema & C. Cremers (Eds.), Linguistics in the Netherlands 1994. Amsterdam: John Benjamins. 37–48.

Department of Dutch Language and Culture,
Centre for Language Studies,
Radboud University of Nijmegen,
P.O. Box 9103,
6500 HD Nijmegen,
The Netherlands

Tel: (+31) 24–3612669
E-mail: p.fikkert@let.ru.nl

Radboud